Bjudlocket

(Novellfilm 25 min. ) 

Snus – ett harmlöst alternativ till rökning enligt vissa.

Fel. Snus är farligare än cigaretter. 

Men hur mycket farligare kunde småkriminelle Karsten Lammström inte föreställa sig ens i sina värsta mardrömmar.

Premiär London Film Festival 2016 & Rome Nordic Film Festival 2017.
 
I uppehållsrummet på en kriminanstalt sitter Karsten Lammström, 39, Bagdad 54 och Michael – Mini – Morén, 29. Karsten och Mini diskuterar snus; prismasters, bjudlock och alla sorter som i synnerhet mästersnusaren Karsten prövat sig igenom under årens lopp. Det framgår att starkt löst snus är ett minne blott för Karsten som skadat sina tandhalsar och nu har gått över till portionssnus. Generalsnusaren Mini häcklar honom för detta och tycker att det är särskilt äckligt med ”Bjudlocket” som är till för använda snusar och som finns ovanpå portionssnusets vanliga lock.

Bagdad har fokus på annat. I dagens tidning står det att en ökänd serbisk torterare, Zlatko Pavic, ska interneras på anstalten. På deras avdelning.

I snart femton år har Storyworld verkat i en rad olika genrer: vi arbetar nu vidare med vår modell att förproduktionen; idén, manuskriptet och valet av medarbetare är avgörande för slutresultatet.

I rollerna: Tim Plester, Matti Boustedt, Andrea Larsdotter, Juan Rodriquez, Jejo Perkovic m.fl